آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم
بانی سایت

طراحی سایت حرفه ای و ارزان در بانی سایت

تخفیف ویژه طراحی سایت

تخفیف ویژه
کدام سایت برای کار من مناسب است؟

تنوع سایت ها برای من خیلی زیاد است؛

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

کارشناسان ما هم آماده ارائه مشاوره ای تخصصی به شما برای انتخاب مناسب ترین سایت هستند.

عجیب ترین ایده های تبلیغاتی دنیا

عجیب ترین ایده های تبلیغاتی دنیا

روند سفارش طراحی سایت

1. انتخاب لیست امکانات

مرحله اول

مشاهده لیست امکانات و تعرفه های طراحی سایت و انتخاب امکانات مورد نیاز

2. مشاهده نمونه کارها

مرحله دوم

مشاهده نمونه کارها و انتخاب قالب مناسب جهت انجام کار

3. ثبت سفارش توسط شما

مرحله سوم

ثبت سفارش، امکانات و قالب مناسب مد نظر شما و اطلاعات برقراری تماس

4. ارسال لیست امکانات

مرحله چهارم

ارسال لیست امکانات، تعرفه و زمان مورد نیاز جهت انجام پروژه توسط ما.

5. واریز پیش پرداخت

مرحله پنجم

پرداخت تنها 40% مبلغ قرارداد توسط شما در ابتدای قرارداد

6. تحویل کار شما

مرحله ششم

تکمیل و مشاهده سایت و پرداخت اقساطی پس از تکمیل لیست امکانات قرارداد شده

با ما تماس بگیرید

09198585818-02122324883

آنلاین هستیم

طراحی سایت حرفه ای و ارزان در بانی سایت

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

تنوع سایت ها برای من خیلی زیاد است؛

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

کارشناسان ما هم آماده ارائه مشاوره ای تخصصی به شما برای انتخاب مناسب ترین سایت هستند.

روند سفارش طراحی سایت

 1. 1. انتخاب لیست امکانات

  مشاهده لیست امکانات و تعرفه های طراحی سایت و انتخاب امکانات مورد نیاز

  انتخاب لیست امکانات

 2. 2. مشاهده نمونه کارها

  مشاهده نمونه کارها و انتخاب قالب مناسب جهت انجام کار

  مشاهده نمونه کارها

 3. 3. ثبت سفارش توسط شما

  واسط کاربر، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیماً با آن سر و کار دارد.

  ثبت سفارش

 4. 4. ارسال لیست امکانات

  ارسال لیست امکانات، تعرفه و زمان مورد نیاز جهت انجام پروژه توسط ما.

 5. 5. واریز پیش پرداخت

  پرداخت تنها 40% مبلغ قرارداد توسط شما در ابتدای قرارداد

 6. 6. تحویل کار شما

  تکمیل و مشاهده سایت و پرداخت اقساطی پس از تکمیل لیست امکانات قرارداد شده