/ / /
10 مزیت شاد بودن در محیط کار

10 مزیت شاد بودن در محیط کار

  • تاریخ انتشار 1394/08/17
  • .
  • 3488
  • .
  • گروه رازهای مدیریت کسب و کار

بدون توجه به اصل شاد بودن در محل كار، ساير ترفند هاي مرتبط با ارتقاي بهره وري آنچنان كه بايد مفيد و تاثير گذار نخواهند بود . اگر شما مي خواهيد بهتر و بيشتر كار كنيد ، باید پاره اي ملاحظات را مد نظر د اشته باشيد از جمله بايد برنامه ريزي مدون و مشخصي براي كارتان داشته باشيد .

اولويت ها را رعايت كنيد و بدانيد چه كاري را در چه مرحله اي انجام د هيد اما بايد به اين مساله توجه كنيد كه تا وقتي از كاري كه مي كنيد ، لذت نبريد و آن را دوست نداشته باشيد ، كاري از پيش نخواهيد برد . مهم ترين و كليدي ترين عامل براي افزايش بهره وري، بيش از هرچيز ديگري، شاد بودن در محل كار است. در مجموع ده دليل براي اهميت د اشتن شادي در محل كار براي افزايش بهره وري مي توان برشمرد كه در اينجا به آنها اشاره مي شود .

1. افراد شاد با ديگران بهتر كار مي كنند

افراد شاد و سرزنده تاثير مثبتي بر اطرافيان خود مي گذارند و مي توانند پيوند هاي نزديك تري با ديگران د ر محيط كار برقرار کنند و اين يعني: كار گروهي بهتر، بهبود روابط بين كارمندان و مديران، افزايش رضايت مندي مشتريان و ارباب رجوع و سرانجام افزايش فروش محصولات و خدمات

article_image_one_453.jpg

2. افراد شاد ، خلاق تر هستند

بهترين راه براي خلق ايده هاي نو و بهبود و ارتقاي بهره وري، همان شاد بودن در محل كار است. هنگامي كه يك محيط شاد و مملو از عشق به كار بر يك شركت حاكم باشد ، ايده هاي مبتكرانه و نوآورانه در آنجا موج خواهد زد و زمينه مساعدي براي افزايش انعطاف پذيري، مسووليت پذيري و تفكر خلاق به وجود مي آيد و تمام اين فرآيند هاي مثبت تا مدت ها در درون شركت جاري خواهند بود .

3. افراد شاد به جاي شكايت كرد ن درباره مشكلات، آنها را حل مي كنند .

هنگامي كه كسي كار شما را دوست نداشته باشد و از انجام دادن آن لذت نبرد ، هميشه از كاه كوه مي سازد و به جاي تلاش براي حل مشكل، از وجود آن اظهار شكايت و نارضايتي مي كند و به اصطلاح عاميانه «هميشه غر مي زند »، در حالي كه يك كارمند شاد و علاقه مند ، هميشه در پي حل مشكل و رفع موانع موجود است.

4. افراد شاد ، انرژي بيشتري دارند

افراد شاد هميشه با انرژي و انگيزه بيشتري كار مي كنند و همين مساله بر ميزان بهره وري و بازدهي آنها مي افزايد .

5. افراد شاد ، خوش بين تر هستند

افراد شاد و پرنشاط، روحيه اي مثبت تر و خوش بينانه تر دارند و آينده را روشن تر مي بينند و تجربه ثابت كرده كه موفقيت و بهره وري بيشتر در كار، در گرو داشتن روحيه مثبت انديشي و خوش بينی، چه براي مديران و چه براي كاركنان خواهد بود . اگر افراد به موفقيت و كاميابي، اعتقاد راسخ داشته باشند ، موفق و كامياب خواهند شد و براي رسيدن به اين اعتقاد ، باید شاد و خوش بين بود .

6. افراد شاد ، انگيزه بيشتري براي كاركردن دارند

انگيزه بيشتر و قوی تر يعني بهره وري و كارآمدي بيشتر و بهترين و مطمئن ترين راه براي افزايش انگيزه كاركنان، شاد كردن آنها در محيط كار وعلاقه مند ساختن آنها نسبت به كاري كه مي كنند ، است. آري، اين شادي است كه انگيزه مي آورد و همه را به حركت وا مي دارد .

7. افراد شاد كمتر بيمار مي شوند

بيمار شدن، د شمن بهره وري است و مهم ترين عامل در بيمار شدن پي در پي كاركنان، نه عوامل بهداشتي و ارگانيك، بلكه بي علاقگي و نگراني نسبت به كار است. يك بررسي در مورد بيش از 21 هزار نفر از پرستاران آمريكايي نشان داده است آن دسته از پرستاراني كه شغلشان را دوست ندارند و در محيط كارشان احساس شادي و لذت نمي كنند ، بيشتر دچار بيماري هايي چون سرطان و ديابت مي شوند .

8. افراد شاد ، سريع تر و بهتر ياد مي گيرند

هنگامي كه افراد ، شاد و آسوده خاطر باشند ، گنجايش و توانايي بيشتري براي يادگيري چيز هاي جديد در محيط كار پيدا مي كنند و همين مساله بر ميزان بهره وري آنها مي افزايد .

9. افراد شاد ، نگران اشتباه كرد ن نيستند و در نتيجه كمتر اشتباه مي كنند

هنگامي كه افراد ، شاد و مثبت انديش هستند ، از احتمال بروز اشتباهات اتفاقي نمي هراسند و د ر صورت بروز چنين اشتباهاتي، به جاي ناراحت شدن مي كوشند از آنها درس بگيرند و به جاي مسوول د انستن ديگران به خاطر بروز اشتباهات، در پي حل مشكل و برطرف ساختن آن برمي آيند . چنين رويكردي موجب كاهش چشمگير ميزان اشتباهات و افزايش ميل به آموختن و پند گرفتن از آنها در ميان كاركنان خواهد شد .

10. افراد شاد ، تصميمات بهتري مي گيرند

افرادي كه در محيط كارشان، شاد و خوش بين نيستند ، به طور دائم دچار بحران و ناتواني در اتخاذ تصميمات درست هستند . اين دسته از افراد از كوته بيني و محدود نگري رنج مي برند و قادر به مشاهده همه ابعاد قضيه نيستند و در نتيجه به اتخاذ تصميمات كوتاه مدت و زود گذر بسنده مي كنند اما افراد شاد و بلند نظر، به افق هاي دور دست مي نگرند و تصميماتي بهتر، آگاهانه تر و اولويت مندتر مي گيرند .

كلام آخر

اگر شما خود را در اوج قله موفقيت كاري و در بهترين مرتبه ممكن احساس مي كنيد ، بدانيد كه عامل اصلي تمام موفقيت ها و پيشرفت هاي شما در اين واقعيت ساده نهفته است كه شما از آنچه انجام مي دهيد ، لذت مي بريد و در محيط كارتان شاد هستید و به عبارت بهتر، عاشق كارتان بودن موجب به حداكثر رسيدن بهره وري و بازدهي شما شده است. اما آيا فقط شاد بود ن است كه موجب افزايش بهره وري مي شود يا اينكه با افزايش بهره وري، احساس شاد بودن نیز بيشتر مي شود ؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه تاثير مثبت و سازنده دو عامل شادي و بهره وري برهم، رابطه اي دوسويه و علت و معلولي است. با اين همه، بايد دانست كه در اين رابطه دوسويه، كفه ترازو به سمت شادي و نشاط سنگينی مي كند و براي رسيدن به بهره وري مضاعفي كه ما را در آينده شاد تر كند ،باید حتما شاد بود و با نشاط كار كرد .

پرسش آخر

چه كنيم تا در محيط كار شاد باشيم و از آن لذت ببريم؟
برای این کار:

  1. از شغلي كه داريد ، لذت ببريد و اولويت كاري تان را حول محور آن بخش هايي از كارتان متمركز كنيد كه شما را شاد مي كند و دوستشان داريد .
  2. هميشه در جست وجوي شغل جديدي باشيد كه بتواند شادترتان كند ، پس اگر مطمئن هستيد كه شغل كنوني شما از انعطاف پذيري كافي براي شاد كردنتان برخورد ار نيست، آنجا را ترك كنيد و كار جديدي براي خود دست و پا كنيد.
2

جدیدترین مقالات طراحی سایت

گروه مقالات طراحی سایت

طراحی سایت ها

شماره تماس پشتیبانی:

شماره تماس پشتیبانی:

نظرات کاربران

نظر شما چیست؟

سوال امنیتی: حاصل جمع 2 + 5 چند است ؟

x
02122324883    09198585818
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم