/ / /
چگونه با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب پرداخت آنلاین داشته باشیم

چگونه با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب پرداخت آنلاین داشته باشیم

  • تاریخ انتشار 1394/01/30
  • .
  • 2952
  • .
  • گروه رازهای طراحی وب سایت

داده های مورد نیاز برای بانک شما :

- شماره کارت -رمز اینترنتی - کد CVV2 - تاریخ انقضا کارت

شماره کارت : عدد ۱۶ رقمی حک شده بر روی کارت بانک شما می باشد .

رمز اینترنتی : یا همان رمز دوم است که از سوی خود پرداز بانک مربوطه قابل دریافت است .

کد CVV2 : کُد ۳ یا ۴ رقمی پُشت یا روی کارت. این کُد را می توانید از سوی خود پرداز مربوط به کارت بانک خود (دستگاه های پرداخت پول) دریافت کنید.

تاریخ انقضا کارت : تاریخ حک شده روی کارت و یا قابل دسترس از سوی خود پرداز، که مربوط به هر کارت بانک می باشد. تاریخ پایان اعتبار کارت است.

article_image_one_22.jpg

راهنمای دریافت رمز دوم کارت های اعتباری بانک های عضو شتاب

۱- بانک پاسارگاد

- پاسارگاد کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک پاسارگاد قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.

- گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.

- رمز اینترنتی کارت مورد نظر خود را حداقل در۴ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمزاینترنتی کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت های بانک پاسارگاد

CVV2عدد سه رقمی چاپ شده در پشت کارت که زیر نوار مشکی رنگ می باشد.

تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.

۲ - بانک ملت

- ملت کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملت قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.

- گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.

- رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در ۴ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده که باید به خاطر بسپارید و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد.

توجه داشته باشید در کارت های بانک ملت

CVV2 عدد سه رقمی چاپ شده پشت کارت است.

-تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.

۳ -بانک ملی

- ملی کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک ملی قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.

- گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.

- رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت های بانک ملی

CCV2 عدد چهار رقمی چاپ شده در پشت کارت بر روی نوار سفید رنگ است.

برای بدست آوردن تاریخ انقضای کارت باید پنج سال به تاریخ حک شده بر روی کارت اضافه شود.

۴ - بانک سامان

- کارت بانک سامان خود را در پایانه خودپرداز بانک سامان قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید تایید را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.

- گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.

- یک رمز چهار رقمی وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده که باید به خاطر بسپارید و کد سه رقمی کارت CVV2 به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد.

توجه داشته باشید در کارت های بانک سامان

CVV2 این کد عدد سه رقمی حک شده بر روی کارت می باشد.

تاریخ انقضاء کارت نیز بر روی کارت شما حک شده است.

۵ - بانک اقتصاد نوین

- کارت بانک اقتصاد نوین خود را در پایانه خودپرداز بانک اقتصاد نوین قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.

- گزینه تغییر رمز اینترنتی کارت را انتخاب کنید.

- یک رمز چهار رقمی وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ثبت را فشار دهید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر CVV2 به همراه تاریخ انقضا آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد.

توجه داشته باشید در کارت های بانک اقتصاد نوین

CVV2 عدد چهار رقمی نوشته شده در پشت کارت روی نوار سفید رنگ می باشد.

تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است.

۶ - بانک صادرات

- کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک صادرات قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.

- گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.

- رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ و حداکثر در ۱۲ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت های بانک صادرات

پارامتر CVV2 (عدد چهار رقمی) و تاریخ انقضا بر روی کارت شما حک شده است.

۷ - بانک کشاورزی

- کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کشاورزی قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.

- گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.

- رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت های بانک کشاورزی

CVV2 عدد سه رقمی نوشته شده در پشت کارت می باشد.

تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است.

۸ - بانک کارآفرین

- کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک کارآفرین قرار دهید.

- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- سپس دکمه مقابل گزینه عملیات رمز را فشار دهید.

- گزینه مقابل تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت را انتخاب کنید.

- رمز دوم کارت مورد نظرخود را حداقل در ۵ رقم وارد نمایید و مجدداً طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نموده و کلید ورود را فشار دهید.

- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز دوم کارت شما فعال شده و باید آن را به خاطر بسپارید.

توجه داشته باشید در کارت های بانک کارآفرین

CVV2 عدد سه رقمی نوشته شده در روی کارت می باشد.

تاریخ انقضاء بر روی کارت شما حک شده است.

مشترکین قدیمی، که کارتشان هیچ یک از این ویژگی ها را ندارد و با مراجعه به شعب بانک کارآفرین می توانند نسبت به تعویض کارت اقدام نمایند.

 

3

جدیدترین مقالات طراحی سایت

گروه مقالات طراحی سایت

طراحی سایت ها

شماره تماس پشتیبانی:

شماره تماس پشتیبانی:

نظرات کاربران

نظر شما چیست؟

سوال امنیتی: حاصل جمع 8 + 9 چند است ؟

x
02122324883    09198585818
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم