آموزش طراحی اجرای دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی

1395/07/26
15
0

در نهایت نزدکترین تعبیر فارسی این رشته در زبان فارسی واژه معماری منظر می باشد .رشته معماری منظر علم یا حرفه ای میان رشته ای است که مرزهای مشترکی با سایر رشته ها دارد ولی نگاه تازه ای به معماری محیط یا فضای بیرونی دارد که به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی طی دهه های اخیر رشد سریع و اهمیت چشمگیری یافته است.
فایل مربوطه را دانلود کنید تا توضیحات تمکیلی در رابطه با طراحی داخلی و منظر را مطالعه کنید.

اشتراک گذاری

نظرات