/
/

تعرفه طراحی سایت

تعرفه و هزینه طراحی سایت مشاغل چقدر است؟

برای مشاهده تعرفه طراحی فروشگاه اینترنتی و تعرفه بهینه سازی سایت کلیک کنید.

طراحی سایت شرکتی

نسخه پایه
199 هزارتومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت پزشکی

نسخه پایه
199 هزارتومان

%50
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت شخصی

نسخه پایه
199 هزارتومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت هتل

نسخه پایه
199 هزارتومان

%50
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت رستوران

نسخه پایه
199 هزارتومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت کارخانه

نسخه پایه
199 هزارتومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت دکوراسیون

نسخه پایه
199 هزارتومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

تنوع سایت ها برای من خیلی زیاد است؛

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

کارشناسان ما هم آماده ارائه مشاوره ای تخصصی به شما برای انتخاب مناسب ترین سایت هستند.

نظرات کاربران

 1. کاربران

  فرانک

  سلام روز بخیر ،برای شرکتمون باید یه سایت طراحی کنیم اما کمترین هزینه و امکان ثبت محصولاتمون شماره تماس ها و ادرس کارخونه و اطلاعات بروز شرکت رو آنلاین بتونیم در اختیار قرار بدیم باید چه کار کنیم؟ هزینه اش چقدر میشه؟ و اینکه چند روز زمان میبره برامون انجام بدید؟
 2. کاربران

  جمشید

  با سلام میخواهم یک سایت ساده برای خرید و فروش ارز دیجیتال ایجاد کنم که شامل 5 ارز اصلی و قیمت آنها -و قوانین سایت باشه و امکان ثبت نام کاربر - پرداخت و در یافت وجه - دریافت عکس مدارک کابر را داشته باشه . در کل بعنوان یک واسطه بین خریدار و فروشنده ارز باشه . لطفا بفرمایید چه مجوزهایی میخواهد و هزینه ایجاد آن چقدر است ؟ با تشکر از شما .
 3. کاربران

  عبدالكريم

  سلام،من وهمسرم برأي كار إز طريق داشتن سايت اينترنتي  ميخواهيم شروع به فعاليت  كنيم،محصولات ما وسائل وتزئيني هايي كه همسرم دريك كارگاه كوچك مشغول ساخت ان ومن بصورت بازاريابي ،،حال سؤال من چنانچه اگر كل كار خود را به فروشگاه سايت بياوريم١--ادامه موفقيت ان ،،شما كه تقريبا اطلاعات كافي ومخصصوصا تجربه علمي داريدمواقيت ما چند درصد است،؟؟٢-- أيا نياز به مجوز هاي قانوني هم دارد؟؟؟٣--ومهمتر إز همه چنانچه ما كل فروشگاه را به سايت انتقال دهيم ،دراينده دور ونزديك با تحولات ماند بستن تلگرام  يا مشابه ان برأي انان كه تمركز كاري در تلگرام داشتند وأمروزه خداي ناكرده  مشكل وضرر هنگفت پيدا كردند وميكنند  ايا ما هم با اينچنين مشكلات مشابه مواجه خواهيم شد،،،با سپاس فراوان ،،ومتشكر إز رَآه حل علمي  برأي إز دست نداد سرمايه أندك ،،
  • کاربران

   پاسخ:

   با سلام و احترام جناب عبدالکریم پیشنهاد من به شما این هست که از هر دو سیستم استفاده کنید، هم فروش خارج از فضای مجازی و هم فروش در فضای مجازی رو داشته باشید برای مورد 1 این بر میگرده به اینکه شما چه مقدار روی سایتتون زمان بذارید یا فعال باشید، یه سری موارد رو برای ورود محتوا ما خدمتتون عرض می کنیم که اگر رعایت بفرمایید هر چه سریعتر به صفحه ی اول گوگل میاد و صفحه ی اول هم یعنی درآمد و موفقیت اگر منظورتون از مورد 2 مجوز برای ای نماد (نماد اعتماد الکترونیک) هست بله یک سری مجوزها رو ازتون می خوان البته این مورد بستگی به کار شما داره، مثلا کار پوشاک جواز کسب نمی خواد (می تونید با http://enamd.ir تماس بگیرید و با مشاورین صحبت کنید)، اگر هم ای نماد نخواین که مشکلی نیست و نیاز به مجوز ندارید مورد 3 ای که فرمودین یک مقدار واضح نیست، با توجه به محدودیت هایی که برای تلگرام ایجاد شده، اشخاصی(مشتریان) که به تلگرام برای سفارشات خودشون روی آورده بودن مجدد به سایت ها روی میارن امیدوارم که به سوالاتتون روشن توضیح داده باشم. برای مشاوره ی بیشتر می تونید با شماره های 02122324883 ، 09198585818تماس بگیرید موفق باشید
 4. نظرات بیشتر

نظر شما چیست؟

سوال امنیتی: حاصل جمع 0 + 8 چند است ؟

x
02122324883    09198585818
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم