/
/

تعرفه طراحی سایت

تعرفه و هزینه طراحی سایت مشاغل چقدر است؟

برای مشاهده تعرفه طراحی فروشگاه اینترنتی و تعرفه بهینه سازی سایت کلیک کنید.

طراحی سایت شرکتی

نسخه پایه
199 هزارتومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت پزشکی

نسخه پایه
199 هزارتومان

%50
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت شخصی

نسخه پایه
199 هزارتومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت هتل

نسخه پایه
199 هزارتومان

%50
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت رستوران

نسخه پایه
199 هزارتومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت کارخانه

نسخه پایه
199 هزارتومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

طراحی سایت دکوراسیون

نسخه پایه
199 هزارتومان

%5۰
تخفیف

گالری تصاویر
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

آپلود ویدئو
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%60
تخفیف

دانلود فایل
250 هزار تومان
100 هزار تومان

%33
تخفیف

جستجوی بخش به بخش
150 هزار تومان
100 هزار تومان

%66
تخفیف

از ادمین بپرسید
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%5۰
تخفیف

مقالات
200 هزار تومان
100 هزار تومان

%4۰
تخفیف

محصولات
250 هزار تومان
150 هزار تومان

%66
تخفیف

اخبار
150 هزار تومان
50 هزار تومان

%50
تخفیف

لینک پیوندی
50 هزار تومان
25 هزار تومان

%62
تخفیف

سوالات متداول
200 هزار تومان
75 هزار تومان

%25
تخفیف

عضویت در سایت
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%25
تخفیف

تبلیغات
200 هزار تومان
150 هزار تومان

%75
تخفیف

متن روان
100 هزار تومان
25 هزار تومان

فرم ساز
به زودی

توضیحات بیشتر

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

تنوع سایت ها برای من خیلی زیاد است؛

کدام سایت برای کار من مناسب است؟

کارشناسان ما هم آماده ارائه مشاوره ای تخصصی به شما برای انتخاب مناسب ترین سایت هستند.

نظرات کاربران

 1. کاربران

  محمد

  با سلام من یک سایت ساده که از طریق پنل بنر ها لینک ها ی تبلیقاتی و کد امارگیری جهت کسب در امد در ان قرار دهم حدود هزینه چقدر است ممنون

 2. کاربران

  حامد

  سلام
  میخواستم بدونم با تمام امکاناتی که توی بخش  هزینه و طراحیتون گذاشتین ، اگه یه سایت در حد دیجیکالا بخواییم ولی با محصولات خیلی کمتر برای شروع کار تقریبا چقدر هزینه ش میشه؟ با توجه به این که هنوز عضویت در سایتتون راه نیوفتاده به نظر.
  ممنون میشم اگر با حوصله و توضیح بهم پاسخ بدین.
  با تشکر 
  • کاربران

   پاسخ:

   سلام حامد عزیز. اگه یه سایت شبیه دیجیکالا میخواین میشه یک سایت سفارشی که با توجه به امکانات درخواستی شما تعرفه آن به شما اعلام خواهد شد.ولی در حال حاضر گروه نرم افزری بانی فروشگاه اینترنتی بانی شاپ رو ایجاد کرده که یک نمونه کامل فروشگاه اینترنتی است و تمامی ماژول های مورد نیاز یک فروشگاه خوب را دارا می باشد. لطفا برای اطلاعات و توضیحات بیشتر با مشاورین بانی سایت تماس بگیرید. 02122324883 - 09198585818 ممنون از شما
 3. نظرات بیشتر

نظر شما چیست؟

سوال امنیتی: حاصل جمع 9 + 4 چند است ؟

x
02122324883    09198585818
آیا به مشاوره نیاز دارید؟

تماس بگیرید
021-22324883(مشاوره رایگان)

آنلاین هستیم
آنلاین هستیم